Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Delco (Delco Construction & Investment JSC)

Delco
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Delco
(Delco Construction & Investment JSC)
Địa chỉ: Số 1016 và 1704, tòa nhà 17T4, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 6287 2384
Số Fax: (+84-4) 6287 2386
Email: info@delco.com.vn
Website: www.delco.com.vn
Người liên hệ: Mr. Lê Khánh Mạnh, TGĐ - lkmanh@delco.com.vn
 
Nhóm tham gia:

Thị trường:

Nghiên cứu, điều tra về thị trường IoT

Điều phối: VCCI-ITB
Market

Research and Survey on IoT Market

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kinh doanh:

Kinh doanh dựa trên nền sản phẩm IoT: đặt vấn đề và bài toán cho các nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng và kết nối

Điều phối: VCCI-ITB
Business

IoT-based business: Raising the problem and production challenge for R&D in IoT software, hardware and networking

Co-ordinator: VCCI-ITB


Nhà đầu tư:

Đơn vị thuộc nhóm IoT Investor Network

Điều phối: VCCI-ITB
Investor

A member in IoT Investor Network

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam