Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation)

SVF
Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
(Startup Vietnam Foundation)
Địa chỉ: 92 G-H Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại: 0903 344 277
Email: support@svf.org.vn
Website: www.svf.org.vn
Người liên hệ: Mr. Phạm Duy Hiếu - henrypham@startupfoundation.org
 
Nhóm tham gia:

Kinh doanh:

Kinh doanh dựa trên nền sản phẩm IoT: đặt vấn đề và bài toán cho các nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng và kết nối

Điều phối: VCCI-ITB
Business

IoT-based business: Raising the problem and production challenge for R&D in IoT software, hardware and networking

Co-ordinator: VCCI-ITB


Nhà đầu tư:

Đơn vị thuộc nhóm IoT Investor Network

Điều phối: VCCI-ITB
Investor

A member in IoT Investor Network

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam