Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Điện tử, Tự động hóa (Electronics and Automation Technology Development Company)

ELATEC
Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghệ Điện tử, Tự động hóa
(Electronics and Automation Technology Development Company)
Địa chỉ: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04-32191691
Số Fax: 04-32191691
Email: conghieuhn@gmail.com
Website: www.vielina.com.vn
Người liên hệ: Nguyễn Công Hiệu, GĐ - 0912214595
 
Nhóm tham gia:

Phần cứng:

Phát triển các mạch điện tử phần cứng và tích hợp vào phần mềm hệ thống nhúng

Điều phối: VIELINA
Hardware

R&D in electronics and embedded systems for IoT

Co-ordinator: VIELINA


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam