Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận (Vietnam Chamber of Commerce and Industry Representative in Binh Thuan)

VCCI Bình Thuận
Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận
(Vietnam Chamber of Commerce and Industry Representative in Binh Thuan)
Địa chỉ: 351 Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 0917 688 959
Email: huutruongvcci@gmail.com
Người liên hệ: Nguyễn Hữu Trường, 0917 688 959, huutruongvcci@gmail.com
 
Nhóm tham gia:

Thị trường:

Nghiên cứu, điều tra về thị trường IoT

Điều phối: VCCI-ITB
Market

Research and Survey on IoT Market

Co-ordinator: VCCI-ITB


Truyền thông:

Truyền thông về nâng cao nhận thức và ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Điều phối: VCCI-ITB
Communications

Raising awareness of IoT applications in business and social life

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kinh doanh:

Kinh doanh dựa trên nền sản phẩm IoT: đặt vấn đề và bài toán cho các nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng và kết nối

Điều phối: VCCI-ITB
Business

IoT-based business: Raising the problem and production challenge for R&D in IoT software, hardware and networking

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam