Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp (Business Forum Newspaper)

BFN
Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
(Business Forum Newspaper)
Địa chỉ: Tầng 5, toàn nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3574 3990
Số Fax: (+84-4) 3574 2052
Email: toasoan@dddn.com.vn
Website: enternews.com.vn
Người liên hệ: Mr. Phạm Ngọc Tuấn, Tổng biên tập, 0903 414 738 - phamngoctuan@dddn.com.vn
 
Nhóm tham gia:

Truyền thông:

Truyền thông về nâng cao nhận thức và ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Điều phối: VCCI-ITB
Communications

Raising awareness of IoT applications in business and social life

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam