Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (SME's Promotion Centre in Hanoi)

Hanoi-SME
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội
(SME's Promotion Centre in Hanoi)
Địa chỉ: Phòng 105, 16 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 3715 1194
Số Fax: (+84-4) 3775 9522
Email: hotrodn.hanoi@gmail.com
Website: www.hanoi-sme.vn
Người liên hệ: Mr. Lê Văn Quân, PGĐ phụ trách, 0915 915 559 - lequankhdthn@gmail.com
 
Nhóm tham gia:

Thị trường:

Nghiên cứu, điều tra về thị trường IoT

Điều phối: VCCI-ITB
Market

Research and Survey on IoT Market

Co-ordinator: VCCI-ITB


Trung tâm IoT:

Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các vấn đề về IoT

Điều phối: VCCI-ITB
IoT Center

Consulting, training and support of IoT-related issues

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam