Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức (Thu Duc Water B.O.O Corporation)

TDW
Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức
(Thu Duc Water B.O.O Corporation)
Địa chỉ: 479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (+84-8) 3722 4672
Số Fax: (+84-8) 3722 4683
Email: info@tdw.com.vn
Website: www.tdw.com.vn
Người liên hệ: Mr. Lê Chí Cường, 0907072634 - cuong.lc@tdw.com.vn
 
Nhóm tham gia:

Truyền thông:

Truyền thông về nâng cao nhận thức và ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Điều phối: VCCI-ITB
Communications

Raising awareness of IoT applications in business and social life

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam