Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed Corporation)

ThaiBinh Seed
Công ty cổ phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình
(Thai Binh Seed Corporation)
Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (+84-22) 73.830.613
Số Fax: (+84-22) 73.837.639
Email: info@thaibinhseed.vn
Website: thaibinhseed.com.vn
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Thanh Huyền, 0979 764 889 - thanhhuyen611@thaibinhseed.vn
 
Nhóm tham gia:

Thị trường:

Nghiên cứu, điều tra về thị trường IoT

Điều phối: VCCI-ITB
Market

Research and Survey on IoT Market

Co-ordinator: VCCI-ITB


Truyền thông:

Truyền thông về nâng cao nhận thức và ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Điều phối: VCCI-ITB
Communications

Raising awareness of IoT applications in business and social life

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kinh doanh:

Kinh doanh dựa trên nền sản phẩm IoT: đặt vấn đề và bài toán cho các nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng và kết nối

Điều phối: VCCI-ITB
Business

IoT-based business: Raising the problem and production challenge for R&D in IoT software, hardware and networking

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kết nối:

Phát triển các giải pháp kết nối mạng IoT

Điều phối: NetNam
Networking

R&D in IoT networking

Co-ordinator: NetNam


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam