Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (Faculty of Electronics and Telecommunications, University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi)

VNU-UET-FET
Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
(Faculty of Electronics and Telecommunications, University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi)
Địa chỉ: Phòng 101, Nhà G2, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-4) 37549338
Số Fax: (+84-4) 37549338
Email: Dtvt.vp@vnu.edu.vn
Website: fet.uet.vnu.edu.vn
Người liên hệ: Mr. Chử Đức Trình, 0936686156, trinhcd@vnu.edu.vn
 
Nhóm tham gia:

Phần cứng:

Phát triển các mạch điện tử phần cứng và tích hợp vào phần mềm hệ thống nhúng

Điều phối: VIELINA
Hardware

R&D in electronics and embedded systems for IoT

Co-ordinator: VIELINA


Kết nối:

Phát triển các giải pháp kết nối mạng IoT

Điều phối: NetNam
Networking

R&D in IoT networking

Co-ordinator: NetNam


Mô phỏng:

Đưa ra các bài toán mô phỏng để cho các đơn vị nghiên cứu phát triển giải bài toán đó và test kết quả nghiên cứu

Điều phối: VCCI-ITB
Simulation

Setting up hypothetical simulation systems for R&D members to solve and test the result

Co-ordinator: VCCI-ITB


Trung tâm IoT:

Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các vấn đề về IoT

Điều phối: VCCI-ITB
IoT Center

Consulting, training and support of IoT-related issues

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam