Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (Da Nang ICT Infrastructure Development Center)

IID
Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng
(Da Nang ICT Infrastructure Development Center)
Địa chỉ: Số 2 đường Quang Trung, đường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 236.3888.666
Số Fax: (+84) 236.3888.879
Email: phcth-iid@danang.gov.vn
Website: dsp.vn
Người liên hệ: Mr. Lê Sơn Phong, GĐ, 0905 717550, phongls@danang.gov.vn - Mr. Trần Bá Tùng, 0905 285 297, tungtb@danang.gov.vn
 
Nhóm tham gia:

Kết nối:

Phát triển các giải pháp kết nối mạng IoT

Điều phối: NetNam
Networking

R&D in IoT networking

Co-ordinator: NetNam


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam