Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội (Information Technology Institute, Vietnam National University, Hanoi)

ITI-VNU
Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc Gia Hà Nội
(Information Technology Institute, Vietnam National University, Hanoi)
Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3754 8500
Số Fax: (024) 3754 7347
Email: iti@vnu.edu.vn
Website: Iti.vnu.edu.vn
Người liên hệ: Lê Cường, lecuong@vnu.edu.vn
 
Nhóm tham gia:

Phần mềm:

Phát triển phần mềm nguồn mở cho IoT

Điều phối: FDS
Software

Free and open source software for IoT

Co-ordinator: FDS


Kết nối:

Phát triển các giải pháp kết nối mạng IoT

Điều phối: NetNam
Networking

R&D in IoT networking

Co-ordinator: NetNam


Trung tâm IoT:

Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các vấn đề về IoT

Điều phối: VCCI-ITB
IoT Center

Consulting, training and support of IoT-related issues

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam