Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Vietnam Institute of Industrial and Trade Policy and Strategy)

VIOIT
Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương
(Vietnam Institute of Industrial and Trade Policy and Strategy)
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0243 825 2652
Số Fax: 0243 825 3417
Email: longDV.ipsi@moit.gov.vn
Người liên hệ: Mr. Đỗ Văn Long, 0913 36 33 73, longDV.ipsi@moit.gov.vn
 
Nhóm tham gia:

Truyền thông:

Truyền thông về nâng cao nhận thức và ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Điều phối: VCCI-ITB
Communications

Raising awareness of IoT applications in business and social life

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kinh doanh:

Kinh doanh dựa trên nền sản phẩm IoT: đặt vấn đề và bài toán cho các nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng và kết nối

Điều phối: VCCI-ITB
Business

IoT-based business: Raising the problem and production challenge for R&D in IoT software, hardware and networking

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam