Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Văn Phòng Đại diện PR Newswire (PR Newswire)

PR Newswire
Văn Phòng Đại diện PR Newswire
(PR Newswire)
Địa chỉ: 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, HCM
Điện thoại: 02873054492
Số Fax: 02862876269
Email: Maianh.le@prnasia.com
Website: Prnewswire.com
Người liên hệ: Mr. Lê Mai Anh, Maianh.le@prnasia.com
 
Nhóm tham gia:

Truyền thông:

Truyền thông về nâng cao nhận thức và ứng dụng IoT vào sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội

Điều phối: VCCI-ITB
Communications

Raising awareness of IoT applications in business and social life

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam