Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Trung tâm quản lý điều hành mạng (NOC), Tổng công ty viễn thông Mobifone (Network Operator Center, Mobifone Corporation)

NOC
Trung tâm quản lý điều hành mạng (NOC), Tổng công ty viễn thông Mobifone
(Network Operator Center, Mobifone Corporation)
Địa chỉ: Tòa nhà Mobifone, Lô VP1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0903 420 068
Email: nghi.nguyen@mobifone.vn
Website: www.mobifone.vn
Người liên hệ: Mr. Nguyễn Văn Nghị, 0903 420 068, nghi.nguyen@mobifone.vn
 
Nhóm tham gia:

Thị trường:

Nghiên cứu, điều tra về thị trường IoT

Điều phối: VCCI-ITB
Market

Research and Survey on IoT Market

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kinh doanh:

Kinh doanh dựa trên nền sản phẩm IoT: đặt vấn đề và bài toán cho các nghiên cứu, phát triển phần mềm, phần cứng và kết nối

Điều phối: VCCI-ITB
Business

IoT-based business: Raising the problem and production challenge for R&D in IoT software, hardware and networking

Co-ordinator: VCCI-ITB


Kết nối:

Phát triển các giải pháp kết nối mạng IoT

Điều phối: NetNam
Networking

R&D in IoT networking

Co-ordinator: NetNam


Nhà đầu tư:

Đơn vị thuộc nhóm IoT Investor Network

Điều phối: VCCI-ITB
Investor

A member in IoT Investor Network

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam