Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
  1. Trang chủ
  2. Giới thiệu IOCV
  3. Danh mục thành viên
  4. Đăng ký thành viên
  5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội (Bach Khoa Hanoi Investment and Technology Development One Member Limited Company)

BKHoldings
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội
(Bach Khoa Hanoi Investment and Technology Development One Member Limited Company)
Địa chỉ: Phòng 213, nhà A17, 17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (+84-4) 36.23.08.70
Số Fax: (+84-4) 36.23.08.71
Email: contact@bkholdings.com.vn
Website: http://www.bkholdings.com.vn
Người liên hệ: Mr. Nguyễn Trung Dũng, GĐ - dungnt@bkholdings.com.vn
 
Nhóm tham gia:

Trung tâm IoT:

Tư vấn, đào tạo và hỗ trợ các vấn đề về IoT

Điều phối: VCCI-ITB
IoT Center

Consulting, training and support of IoT-related issues

Co-ordinator: VCCI-ITB


Nhà đầu tư:

Đơn vị thuộc nhóm IoT Investor Network

Điều phối: VCCI-ITB
Investor

A member in IoT Investor Network

Co-ordinator: VCCI-ITB


 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam