Thành viên IOCV (IoT Open Community for Vietnam)
 1. Trang chủ
 2. Giới thiệu IOCV
 3. Danh mục thành viên
 4. Đăng ký thành viên
 5. Hỏi - Đáp

Tìm kiếm 'Thành viên IOCV' :

 
 

Hướng dẫn đăng ký thành viên cộng đồng:

Bước 1:    Tải file Mẫu đăng ký thành viên (dưới đây) xuống máy tính của bạn;

Bước 2:    Điền thông tin vào mẫu vừa tải xuống:

Trong phần “Lĩnh vực tham gia”: Nếu bạn chưa rõ cách điền, thì có thể tham khảo cách sau đây:

 • Nếu đơn vị của bạn hoạt động trong lĩnh vực CNTT thì bạn nên chọn các lĩnh vực nhứ Phần mềm, Phần cứng hoặc Kết nối, hoặc chọn tất cả các phần này;
 • Nếu đơn vị của bạn có tham gia đào tạo thì bạn nên chọn Trung tâm IoT;
 • Nếu đơn vị của bạn có kinh doanh dựa trên nền CNTT thì bạn nên chọn Kinh doanh;
 • Nếu đơn vị của bạn có làm công tác nghiên cứu (viện, trường) thì bạn nên chọn Mô phỏng;
 • Nếu đơn vị của bạn có làm công tác liên quan đến thị trường CNTT thì bạn nên chọn Thị trường;
 • Nếu đơn vị của bạn có liên quan đến báo chí, truyền hình thì bạn nên chọn Truyền thông;
 • Nếu đơn vị của bạn có liên quan đến hoạt động quỹ thì bạn nên chọn Nhà đầu tư;

Bước 3:    Sau khi điền xong, bạn in ra và xin chữ ký của thủ trưởng đơn vị, đóng dấu. Chú ý rằng thành viên của cộng đồng chỉ chấp nhận thành viên tập thể, không chấp nhận thành viên cá nhân;

Bước 4:    Bạn scan bản vừa được đóng dấu thành file PDF;

Bước 5:    Bạn tìm file logo của đơn vị, file vector gốc. File vector gốc là file dùng để tạo ra ảnh logo;

Bước 6:    Bạn gửi qua email bản PDF nói trên và file logo về: contact@itb.com.vn.

 

 Tài liệu đính kèm:

  Mẫu đăng ký thành viên (tiếng Việt)
  (56.5 KB)
  Register Form (English)
  (54 KB)
 
 

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | © 2008-2023, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam